3 Crosspointresultants, consultancy voor verandermanagement
Crosspoint Managment

Curriculum vitae en opdrachtenoverzicht Henk den Ouden

Naam :  Henk den Ouden
Geboortedatum : 3 mei 1957
Adres:  Terschellingkade 80, 3446 BK Woerden
Mobiel :  06 53 28 75 70
Bedrijfsnaam: Crosspoint consultancy
Website: www.crosspointmanagement.nl
E-mail : denouden@crosspointmanagement.nl
Linkedin : https://nl.linkedin.com/in/crosspointmanagement/nl

Persoonlijkheidskenmerken in mijn werk
Wat mij kenmerkt is dat ik een verandermanager ben die mensen uitdaagt om naar externe veranderingen te kijken en daarop te anticiperen door in beweging te komen vanuit een intrinsieke motivatie. Daarbij zijn interne processen gericht op (persoonlijke) groei. Intuïtief (doorvragen!) en analyserend zet ik mensen in hun kracht om verbinding te maken. Vaak kom ik als ‘aanjager’ in situaties terecht waar knopen moeten worden doorgehakt, waar zaken zijn blijven liggen.

Ik heb de combinatie van sterk strategisch denken en het implementeren van de strategie op tactisch en operationeel niveau. Ik breng processen snel in kaart en signaleer de knelpunten en bijhorende oplossingen. Communicatie, vertrouwen en verantwoordelijkheid zijn kernbegrippen in mijn manier van werken. Resultaat wordt niet alleen geboekt vanuit een verbeterde structuur en werkafspraken maar vooral door een transparante organisatiecultuur met breed draagvlak voor verandering.

Opleiding
IBO Permanent, (permanente educatie Bedrijfskunde), vanaf 1995.
Veranderingsmanagement, postdoctorale opleiding Rijksuniversiteit Groningen, 2000
Bedrijfskunde IBO, 1993
NIMA C, 1986
NIMA B, 1982
NIMA A, 1980

Overige cursussen / opleidingen
NLP practitioner 2005
Management, Krauthammer 1985
Reclame, SRM 1983
Management, LOI 1978

Docentschap / training
(Verander)management en Marketing docent bij het NCOI.
Management docent bij CBT trainingen, primair gericht op productie sector.

Besturen/ toezichthouder
Lid hoofdbestuur NFN
Raad van Commissarissen zorginstelling Zorg-Los (dagbesteding en ambulante begeleiding) Woerden
Voorzitter vereniging van eigenaars appartementen complex Woerden.
Voorheen:
Raad van Toezicht kinderdagverblijf organisatie Skippy Pijnacker (2006- 2016).
Diverse bestuursfuncties in sport en politiek.

Interim management/ consultancy / management coaching / procesbegeleiding

ANTS, uitzendbureau voor AGF en bloemensector; 2021
Coaching algemeen; specifiek op acquisitie en marketing.

Den Hoed Horeca food; 2020-heden
Procesbegeleiding/ coaching in organisatie ontwikkeling en herstructurering..

Livorde Zorg, begeleid wonen en ambulante zorg; 2020-heden
Integrale begeleiding in een groeiscenario incl. auditproces en fusie; bestuurder vanaf 2022.

Den Hertog versleverancier: een combinaties van interventies; 2018-heden
Procesbegeleiding/ coaching in organisatie ontwikkeling en herstructurering.

Adviseur Ondernemersklankbord; begeleiding jonge ondernemingen vanuit VNO-NCW), heden.
Begeleiden diverse start up’s en jonge ondernemingen zoals:
   -  HSN; interculturele hulpverlening.
   -  Thuis by Dees: stalen meubel accessoires.
   -  Artemes yogacentrum.
   -  Vaillant vormgeving en ontwerpstudio.
   -  Livorde zorg.

NatuurlijkVers, nieuw samenwerkingsverband 6-tal AGF food service bedrijven, 2018-2019
Initiatiefnemer/ procesbegeleider groeiend concept naar gezamenlijke landelijke marketing formule.

K- fresh; middelgrote AGF food service groothandel; 2019
Procesbegeleider overname en integratie.

Kruizinga AGF food service; 2018
Procesbegeleiding/ coaching in organisatieontwikkeling.

Canisius stroopfabrieken, marktleider appelstroop segment, 2016-2018
Vanuit commercie opstarten strategische heroriëntatie en organisatiebegeleiding naar verbeterde organisatie structuur en verandering van familie- naar marktcultuur.

Smink/ Kruithof AGF food service, middelgrote AGF horecagroothandel, 2016- 2019
Integrale begeleiding in groeiscenario na fusie proces. Strategie naar de markt, structuren organisatie en processen uitmondend in cultuurverandering.

Van der Mey AGF, horecagroothandel, 2005-2019
Vanuit commercie opstarten strategische heroriëntatie en organisatiebegeleiding naar verbeterde organisatie structuur en bedrijfscultuur.

Bewegingsvisie, samenwerking 14 orthopedische bedrijven, 2008- 2015
Als directeur verantwoordelijk voor de uitwerking van de contracten met zorgverzekeraars, gezamenlijke inkoop, gezamenlijke marketing aanpak en projecten en processen aansturen. Het losse karakter van 2008 is nu omgevormd naar een eenduidig juridisch samenwerkingsverband dat verder concentreert en integreert Ik heb hierin een belangrijke ‘trekkers’ rol gespeeld.

Stichting Mensenzorg, dagopvang licht demente ouderen, 2014
Initiator van het maken van een businessplan en zorgdragen voor de operationele uitwerking van dit startend bedrijf binnen een nieuwe wijk aanpak. Innovatieve toevoeging van re-integratie medewerkers met behulp van de gemeente.

Lex+ (top rozen veredelaar),10 Fte’s met vele kwekerijen in de keten, 2010-2011
Organisatiebegeleiding vanuit Commercie naar een nieuwe strategische visie met veredeling als vertrekpunt in een integrale ketenaanpak. Met dit strategisch plan is als uitkomst besloten om een het bedrijf onder te brengen bij een grotere partner.

Zorggroep NoordWest Veluwe; samenwerking 4 zorginstellingen, 2007-2008
Organisatiebegeleiding naar marktgerichtheid en interne cultuurverandering vanuit het gezamenlijk dienstencentrum van paramedici (35 Fte’s). Invoering van zorg zwaarte pakket als leidraad gebruikt voor proactieve cultuurverandering bij de professionals naar de interne organisatie en externe markt.

SBMC, organisatie adviesbureau voor MKB, vestiging Groningen, 2005
Operationeel en commercieel verantwoordelijk voor versnelde groei.

Oldenboom houtgroep, 2003
Cultuurverandering en aansturen projecten naar communicatie en slagkracht.

Hairfashion, kapsalonketen 6 vestigingen, 2002
Operationeel (formule)management na doorstart (in overleg met de curator).

Schwarzkopf Professional, België, 2001
Verander- en organisatieontwikkeling en begeleiden van projecten (sanering).

A&P Hermans Groep (nu Schuitema), 2000
Logistiek manager 3 KW-distributiecentra en integrale procesverbeteringen.

Interselling Training, 2000
Operationeel plan en implementatie start interim unit.

Van der Meulen, toast/beschuit/roggebrood/snack producent, 1999-2000
Operationele leiding en herstructureren van de integrale organisatie.

Consultancy/ management coaching/ procesbegeleiding

Canisius stroopfabrieken, marktleider appelsegment, 2016
Vanuit commercie opstarten strategische heroriëntatie en organisatiebegeleiding naar verbeterde organisatie structuur en verandering van familie- naar marktcultuur.

Tons Heerlijkheden, mosterd en mayonaise leverancier, 2016
Strategie ontwikkeling en commerciële begeleiding in transformatie naar retailmarkt.

Right Oh!, biologisch shampoo merk in speciaal kanaal, 2014-heden
Na succesvolle Introductie/ uitrol nu begeleiding in commercie en samenwerkingsconcepten.

Thebe en de Wever, geïntegreerde dagverpleging en re-integratie concept, 2015
Voorbereiden van een joint venture waarin de participatiewetgeving / garantiebanen onderdeel wordt van het personeelsbestand onder leiding van een zorgregisseur / job coach. Focus op niet-functionele organisatie inrichting met 1-loketfunctie in de integratie en begeleiding van ‘zorg en werk’.

Plexus orthopedie, 2015
Organisatie begeleiding bij sanering en doorstart.

Heckert en van Lierop orthopedie, marktleider ZO-Brabant, 2011- 2015
Strategische begeleiding directie en consultant voor conceptmatige ketenintegratie met ziekenhuizen.

Stel Orthopedie, 2013- 2014
Procesbegeleider bij doorstartscenario.

Yulius, opleidingscentrum in geestelijke gezondheidszorg, 2011
Begeleiding directie in reorganisatie n.a.v. bezuiniging overheid.

Silver2date, internet senioren community, 2011- 2013
Marketing uitbouw zowel internet als meeting concept.

Van der Mey AGF, horecagroothandel, 2005
Organisatiebegeleiding familiestructuur en implementatie nieuw ‘plan’.

Studio Newlook, visagie school, 2010
Begeleiding strategische doorstart en samenwerkingsconcepten.

LM orthopedie, 2009- 2010
Begeleiding in efficiency, werkprocessen, p&o beleid en cultuuromslag.

Van Dinter orthopedie, 2008- 2010
Begeleiding in efficiency, werkprocessen, p&o beleid en cultuuromslag.

Gouchos, franchiseketen Argentijnse steaks, 2009
Commerciële /marketing begeleiding management en medewerkers.

Orthopedie 2000, organisatie 14 Fte’s, 2009
Management begeleiding en directie / management team herformering.

TNT Hoofddirectie Management Development 2- 4e managementlaag, 2008
Begeleiding integratie PBOI model in huidig competentiemanagement model.

Notariskantoor Ellens en Lentze, 2007
Strategie ontwikkeling en management begeleiding in versnelde groeifase.

POB groep, samenwerking 18 Orthopedische bedrijven), 2006- 2007
Procesbegeleider/ voorzitter; belast met uitwerken nieuwe strategie en integrale samenwerking naar BV structuur en marketing formule. Later als interim directeur aangesteld bij ‘Bewegingsvisie’

Notariskantoor Hofman, 2006-2007
Organisatiebegeleiding/ coaching in saneringsfase naar nieuwe groei.

Bouwbedrijf van Rijn, 2006
Management coaching en begeleiding 2e generatie in familiebedrijf.

SBMC, organisatie adviesbureau, vestiging Houten, 2006
Commerciële uitbouw en opstart verandertrajecten klanten.

Advocatenkantoor Boddaert Verweel, 2006-2007
Organisatiebegeleiding en cultuuromslag vanuit klant naar interne efficiency.

Van der Mey AGF, horecagroothandel, 40 Fte’s, 2005–2015
Organisatiebegeleiding familiestructuur en implementatie nieuw ‘plan’.

Productschap Vis, 2004
Procesbegeleiding opbouw VNV, brancheorganisatie visdetailhandel.

Freestyle, snelgroeiende kappersketen met 11 vestigingen, 2004
Opzetten franchising concept en begeleiden uitbouw.

Schiesser Nederland, underwear, 2002-2003
Begeleiding organisatieontwikkeling en commercie (accountmanagement).

Time Out ,kapsalonketen 15 vestigingen, 2002
Procesbegeleiding organisatiestructuur en (franchise)formulebeleid.

Schwarzkopf Professional, Nederland, 2001
Herinrichten en ‘kantelen’ organisatie naar proces gerichte (klanten)stroom

Mavom, specialistische groothandel in chemische producten, 2000
Operationele begeleiding bij uitwerking commercieel plan en organisatie.

Van der Meulen, toast/beschuit/roggebrood producent, 2000- 2001
Meerjaren strategie en begeleiden overgang naar nieuwe organisatiemodel.

De Kuyper, likeuren en gedistilleerd, 2000
Category management aanpak food kanaal en begeleiding strategisch plan 2004.

Weba-Inco, bakkerijgroothandel, onderdeel Beko groep, 2000
Procesbegeleiding interne organisatie en implementatie (commerciële) projecten

Schwarzkopf Professional Nederland, seminar/workshop programma, 2000
Begeleiding jonge kappersondernemers met retail marketing en formulebeleid.

Beluned, Belgisch-Nederlandse Kamer van Koophandel, 1999
Onderzoek marktverkenning generieke marketing aanpak Nederlandse markt.

Overige werkervaring en verantwoordelijkheden in loondienst

Lekkerland, Vestigingsdirecteur, 1995 – 1998
Algehele leiding van de vestiging Krimpen aan de IJssel in veranderslag

Mora, General Sales Manager, 1995
Omslag van productgerichte aanpak naar een integrale aanpak (concepten)

Mona, Hoofd Accountmanagement, 1989 – 1994
Leiding totale accountorganisatie met een omzetniveau van 200 miljoen gulden in omslag van winkeldistributie naar category management.

Smiths Food Group, National account manager, 1985 - 1989
GWB-organisaties in Noord- en Oost Nederland en de hoofdkantoren “grijze markt” (Lekkerland/ Makro/ Sligro e.d.) en opstart out of home aanpak.

CPC/ Knorr (nu Unilever), Product manager/trade marketing manager, 1981 – 1985
Introduceren van Trade Marketing binnen de organisatie.

Schuitema (nu Jumbo, Formule manager 1976 – 1981
Verantwoordelijk totale assortiment- en prijsbeleid Mikromarkt/ C1000 (2) formule.