Crosspoint Managment

De fases in de procesbegeleiding

Probleemstelling: vaak startend vanuit interviews

• Analyse: extern; de turbulentie in de (veranderende) omgeving
                intern; een quick scan van de organisatie
• Visie: een heldere uitspraak van het management waar we naar toe gaan!
• Plan van aanpak: met draagvlak van de medewerkers
• Implementatie: de uitvoering van de plannen door de teams/afdelingen
• Borging: nazorg/coaching, verder bouwen aan groei

Een beproefde (kosten)efficiënte aanpak is om vanuit de interviews actieve werkconferenties te organiseren. Hierbij wordt door het management en staf na de analyse een (nieuwe) visie opgesteld en samen met de medewerkers verwerkt in plannen. We houden de sterke kanten én mogelijke verbeterpunten voor het voetlicht (SWOT). Alle deelnemers voelen zich betrokken maar ook ‘eigenaar’ van het verbeterplan.

CrosspointManagement heeft ook veel ervaring met uitgebreidere trajecten die soms nodig zijn voor een forsere aanpak in een strategische heroriëntatie klik hier. Hierin zal vooral meer aandacht zijn voor marktontwikkeling, de kansen hieruit volgend en organisatieontwikkeling.

Verschillende rollen in de procesbegeleiding

CrosspointManagement kan verschillende rollen op zich nemen:
• Klankbord/ coach: in het begin als reflectie nodig is en de analyse nog niet scherp.
• Procesbegeleiding: als het proces loopt maar we helpen met ‘duwen’.
• Expert: als er op een onderdeel te weinig kennis blijkt te zijn in de organisatie.
• Regisseur: als er meer sturing nodig is en we ook meer verantwoordelijkheid nemen.

Door de ‘druk‘ van een externe begeleider ontstaat er een gezamenlijk gedragen plan van aanpak met daarin nieuwe energie die men zelf bedenkt.