Crosspoint Managment

Wat zeggen opdrachtgevers van ons?

CrosspointManagement werkt(e) voor een breed aantal sectoren met tevreden opdrachtgevers waar de verandering écht is doorgevoerd:

Den Hertog versleverancier:

Altijd hard en succesvol gewerkt als handelsman dus dan is het toch wel even wennen als je Henk met je team en met verbeterpunten aan de gang laat gaan. Maar eerlijk is eerlijk, de communicatie en de structuur misten we wel een beetje en dan is zo'n kritische maar wel betrokken vragensteller en analyticus wel verhelderend. Hij schakelt dan hands on naar verschillende projecten zoals het CAO loongebouw, logistieke kostenverbetering, het ‘opvoeden’ van klanten en binnen het team de juiste man op de juiste plaats. Hij kan amper een paprika van een aubergine onderscheiden maar hij maakt ‘verbinding’ en werkt aan groei. Die groenten doen we zelf wel....

Ande den Hertog

Smink: We beginnen de dag weer aan de ‘kop’ en maken verbinding

Er zijn momenten in de levensfase van je onderneming dat een externe manager net even die versnelling aanbrengt en knopen doorhakt waar je zelf in de waan van de dag niet aan toe komt of blind voor bent. Henk vraagt in zijn interviews flink door, zowel bij het management als bij de medewerkers. Hij liet ons zien dat we veel met de ‘staart’ bezig waren maar geen tijd genoeg namen om na de denken over de ‘kop’. Vanuit deze analyse ontstaat een plan van aanpak waarbij medewerkers zich betrokken voelen en er verrassend snel draagvlak ontstond voor structurele aanpassingen. De ‘verbinding’ wordt gemaakt, zowel op een ‘harde’ resultaatgerichte als op een ‘zachte’ communicatieve manier. We vergaderen meer maar zien daardoor ook de betrokkenheid toenemen. Verbeterprocessen in de interne organisatie moeten allemaal in dienst staan van de klant maar alleen van een hoge service kunnen we ook niet leven. Door ook de sales/ marketing meer te professionaliseren en de acquisitie te activeren is het resultaat ook aan de opbrengt kant snel zichtbaar geworden!

Gert Smink

Van der Mey: Harde werkers maar niet met oogkleppen op

In een familiebedrijf als het onze waar sommige medewerkers al vanaf de start werkzaam zijn staan loyaliteit en werk soms lijnrecht tegen over elkaar. Het is dan ook zeer lastig om de ‘neusjes’ altijd maar dezelfde kant op te krijgen. Op het moment dat ik met Crosspointmanagement in contact kwam hadden wij daar eigenlijk net behoefte aan. Henk heeft een luisterend oor aan de zijlijn en is met ons weer de goede weg ingeslagen. Door een ‘vreemde’ te laten praten met de mensen van ons bedrijf zijn er mensen opgestaan en ook afgevallen. Door duidelijke gesprekken te voeren zijn wij er achter gekomen wat voor kant wij en onze mensen op willen. Ook met ons, het management, zijn er goede maar soms confronterende gesprekken gevoerd. Het is wel eens goed als je van de zijkant wordt beoordeeld of de spiegel wordt voor gehouden. Het heeft er toe geleid dat letterlijk en figuurlijk de bekende ‘bezem’ door ons bedrijf gegaan is. En dan bedoel ik niet dat er heel veel mensen zijn uit gegaan, maar dat de mensen weer op de juiste plek staan. Ook heeft het er toe geleid dat we weer een duidelijke visie en missie volgen, een doel. Er wordt wel eens vergeten door het harde werken en drukke agenda`s om na te denken waar we ook al weer mee bezig zijn. Met Crosspointmanagement geef je jezelf weer een duw in de juiste richting.

Peter van der Mey

Schwarzkopf: van ‘oude cultuur’ naar ‘nieuwe cultuur’

Als Salesdirector bij Henkel/Schwarzkopf heb ik Henk den Ouden ingeschakeld om een cultuuromslag op het vlak klantgerichtheid te realiseren. In dit veranderingsproces heeft hij nadrukkelijk de rol van consultant aangenomen, die er niet kiest voor de orthodoxe paden te bewandelen. De organisatie diende een veranderingsslag te maken van een patriachale structuur naar een open ondernemerscultuur waarin een ieder zijn eigen verantwoordelijkheden oppakt en pro-actief naar de klant en markt reageert. Zijn kwetsbare en open houding, gekoppeld aan zijn gedrevenheid maken hem als consultant waardevol. Henk schuwt de confrontatie met het management niet, ook niet als het zijn directe opdrachtgevers betreft. Geen enkel onderwerp zal hij als taboe accepteren totdat duidelijk is waarom, hoe en waarvoor de zaken dienen. Voor managers die graag de comfort-zone zoeken is Henk absoluut geen aanrader! Voor organisaties die graag (weer) de dynamiek van klant- en marktgerichtheid zoeken is hij absoluut aan te bevelen.

Paul Masselink

Van Luijn en van der Meer: met een andere ‘zorg’ meer resultaat

Na jaren lang als technieker een bedrijf te hebben ‘gerund’ met mijn zakenpartner zagen wij in dat de tijd van management is aangebroken. Henk den Ouden, ook directeur van Bewegingsvisie, is bij ons gekomen om ons daarin te helpen. Geeft ons tips over time management en brengt ons in contact met andere bedrijven die ons werk uit ons handen haalt. Hierdoor kregen wij weer meer mogelijkheden om met ons normale werk bezig te zijn. Confronteerde ons met bedrijfsvoering die wij goed dachten te doen maar niet meer pasten in het huidige tijdsgewricht in een veranderende zorgsector. Steeds meer zien we dat er in ons bedrijf een duidelijke structuur komt. Daarnaast maakt hij altijd een ‘lijntje’ naar de medewerkers die zich daardoor ook breder gaan ontwikkelen. Wij blijven dan ook, wanneer dit nodig is, graag zijn expertise en hulp inroepen.

Ronald van der Meer
Directeur Van Luijn en van der Meer orthopedie

Schiesser: vanuit coaching doordringen tot het groepsproces

Henk vertegenwoordigd meerdere elementen in zich bijv. coaching. Toen ik sales manager werd, heeft Henk enige tijd als mijn coach gefungeerd. Een oude rot uit FMCG die een nieuwe rot de tips en tricks bijbrengt. Hij helpt je met processen, met het sturen van mensen en je team, maar gaat ook diep in op je eigen goede en minder goede punten. Hij ondersteunt je daar waar je nog onzeker bent. En hij zit je enorm dicht op je huid. ‘Wat nou inspiratie, ik wil zweet op je smoel’. Niet altijd even comfortabel, maar het geeft uiteindelijk wel resultaat. Uiteindelijk bepaal je natuurlijk zelf je bestemming, maar ik vond het een enorm inspirerende reis met Henk als bevlogen en inspirerende travelguide. En dan zijn verandermanagement. De Nederlandse vestiging van een Duitse bodyfashiononderneming was ook op commercieel vlak hard aan verandering toe. Met Henk samen hebben we de hele (re-)organisatie in gang gezet. Van ouderwetse route-verkopers naar moderne accountmanagers. Focus op de klant, meer verantwoordelijkheid bij de accountmanagers, pro-activiteit stimuleren 3en dit combineren met gestructureerd en planmatig werken. We hebben met het hele commerciele team een aantal memorabele sessies gehad, die open, soms emotioneel en kwetsbaar waren. Maar waar we uiteindelijk wel de nieuwe richting hebben uitgestippeld, de medewerkers hebben laten meedenken en -werken. Commitment gevraagd en gekregen. En uiteindelijk konden we doorpakken naar een slagvaardiger en modernere salesorganisatie. Met daarbij een betere samenwerking tussen buiten en binnen. Het was niet altijd even gemakkelijk voor de groep omdat Henk de confrontatie niet schuwt en door blijft gaan tot de kern van het probleem en de weerstanden. Henk zat hier in de rol van consultant maar ook regelmatig in de rol van trainer. In beide rollen was het een groot plezier met hem samen te werken.

Marc Verhoef

Bewegingsvisie: bij een complexe groep werkt een ‘organisch aanpak’ het best

Vanuit mijn hoedanigheid als algemeen directeur van Kamer Orthopedie en bestuurslid van Bewegingsvisie heb ik Henk den Ouden leren kennen als een buitengewoon goede gesprekspartner, een teamplayer pur-sang en een persoon die op basis van zijn persoonlijkheid en kennis de nodige commitment weet af te dwingen. Opvallend is dat hij in de jaren dat hij voor ons werkt juist heel erg bewust bezig is met het organische proces, er een team van is gaan smeden waarbij hij van sturend steeds meer procesbegeleider is geworden. Vanaf het moment dat de POB groep is overgegaan in Bewegingsvisie (overkoepelend orgaan orthopedische bedrijven), medio 2007, heeft de heer den Ouden zich vanaf dag één geprofileerd als een zeer deskundig voorzitter wiens capaciteiten en dan met name als z.g. bruggenbouwer, tussen de aangesloten bedrijven maar ook zeker tussen bedrijven en zorgverzekeraars, van grote waarde zijn gebleken.

Patrick Kamer

Studio New look

Na goede berichten te hebben gehoord ben ik bij crosspoint gekomen. Als zelfstandig onderneemster is het klankbord klein en de verantwoordelijkheid groot. Henk den Ouden heeft meerdere gesprekken met mij gehad en hij wist mij weer te motiveren en orde te scheppen in chaos. Net dat zetje in de rug door een vakkundig en eerlijke vakman.

Miranda van Altena

Thuis bij dees.

‘Van een commerciële kans een bedrijf opbouwen met heuse klanten, omzet en winst. Ik leerde Henk kennen toen ik ‘al in business’ was (zijn woorden), maar mentaal voelde dat nog niet zo. Henk is erg analytisch en durft kritische vragen te stellen. Vragen die iemand uit je netwerk (bekenden) je niet snel zal durven stellen. Je kijkt daardoor met een frisse blik naar je vanzelfsprekende processen en het zorgt voor focus en het scherpstellen van je doelen en prioriteiten. Dus geen calimero meer zijn, maar staan voor je merk en genieten van de te bewandelen weg.’

Désirée Veltman